Kontrolné meranie hmotnosti materiálu v zásobníku

 
 • Aplikácia tenzometrov na súčasnú podpernú konštrukciu zásobníka
 • Podľa vhodnosti konštrukcie (nutné individuálne posúdiť) presnosť lepšia než 5% z celkovej hmotnosti
 • Zobrazenie údaja o hmotnosti na displeji vážiaceho procesora
 • Kompenzácia vplyvu teploty
 • Kompenzácia prídavných, najmä ohybových deformácií
 • Veľmi nízke zaobstarávacie náklady
  Ďalšie možnosti inštalácie:
 • Napojenie na riadiaci systém
 • Binárne vstupy / výstupy
 • Analógové výstupy
 • RS-232, RS-485, Profibus, Canbus, analógové výstupy a pod.
 

Ak máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na niektorý z našich produktov, prosím napíšte nám e-mail alebo nás kontaktujte telefonicky.


© HBP

http://www.hottinger.sk