Prehľad klasifikácie IP ochrany (Ingress protection):

 

Stupeň vstupnej ochrany je udaný dvojicou čísel (napr. IP65: 6 - prvá číslica, 5 - druhá číslica)

 
Prvá číslica: Ochrana osôb proti kontaktu s časťami vnútri krytu a ochrana zariadenia proti vniknutiu pevných cudzích telies
Druhá číslica: Ochrana zariadenia vnútri krytu proti škodlivému vnikaniu vody
 
Prvá číslica Význam

Definícia

0 Žiadna zvláštna ochrana -
1 Ochrana proti preniknutiu predmetu s priemerom > 50mm Ochrana proti náhodnému kontaktu veľkých aktívnych prvkov z vonka aj vnútri ochranného krytu, napr. ruky – avšak bez ochrany proti zámernému kontaktu. Ochrana proti vniknutiu celistvých cudzích prvkov s rozmerom > 50mm.
2 Ochrana proti preniknutiu predmetu s priemerom > 12,5mm Ochrana proti kontaktu z vonka aj vnútri ochranného krytu, napr. prsty. Ochrana proti vniknutiu celistvých cudzích prvkov s rozmerom > 12,5mm.
3 Ochrana proti preniknutiu predmetu s priemerom > 2,5mm Ochrana proti kontaktu z vonka aj vnútri ochranného krytu, napr. nástroje, drôty a pod., väčšie než 2,5mm. Ochrana proti vniknutiu celistvých cudzích prvkov s rozmerom > 2,5mm.
4 Ochrana proti preniknutiu predmetu s priemerom > 1mm Ochrana proti kontaktu z vonka aj vnútri ochranného krytu, napr. nástroje, drôty a pod., väčšie než 1mm. Ochrana proti vniknutiu celistvých cudzích prvkov s rozmerom > 1mm.
5 Prachu vzdorné Kompletná ochrana proti kontaktu prvkov z vonka aj vnútri ochranného krytu. Vniknutie prachu je dovolené v množstve, ktoré neohrozí činnosť zariadenia alebo bezpečnosť chodu.
6 Prachu tesné Kompletná ochrana proti kontaktu prvkov z vonka aj vnútri ochranného krytu. Ochrana proti vniknutiu prachu.
 
Druhá číslica Význam

Definícia

0 Žiadna zvláštna ochrana -
1 Ochrana proti vertikálne kvapkajúcej vode Ochrana proti vertikálne kvapkajúcej vode, ktorá nesmie poškodiť zariadenie alebo bezpečnosť chodu.
2 Ochrana proti kvapkajúcej vode pri náklone Ochrana proti kvapkajúcej vode pri náklone ± 15° od vertikálnej osi. Voda nesmie poškodiť zariadenie alebo bezpečnosť chodu.
3 Ochrana proti malým rozstrekom vody pri náklone Ochrana proti malým rozstrekom vody pri náklone ± 60° od vertikálnej osi. Voda nesmie poškodiť zariadenie alebo bezpečnosť chodu.
4 Ochrana proti rozstrekom vody zo všetkých smerov Ochrana proti rozstrekom vody zo všetkých smerov. Vniknutie vody je dovolené v množstve, ktoré neohrozí činnosť zariadenia alebo bezpečnosť chodu.
5 Chránené proti priamemu prúdu vody zo všetkých smerov Chránené proti priamemu prúdu vody zo všetkých smerov. Vniknutie vody je dovolené v množstve, ktoré neohrozí činnosť zariadenia alebo bezpečnosť chodu.
6 Chránené proti priamemu vysokotlakovému prúdu vody zo všetkých smerov Chránené proti priamemu vysokotlakovému prúdu vody zo všetkých smerov. Vniknutie vody je dovolené v množstve, ktoré neohrozí činnosť zariadenia alebo bezpečnosť chodu.
7 Chránené proti dočasnému ponoreniu vo vode Chránené proti dočasnému ponoreniu vo vode v hĺbke od 15 cm do 1 m. Vniknutie vody v daných podmienkach nesmie byť v množstve, ktoré ohrozí činnosť zariadenia alebo bezpečnosť chodu.
8 Chránené proti dlhodobému ponoreniu vo vode v špecifikovanej hĺbke Chránené proti dlhodobému ponoreniu vo vode v špecifikovanej hĺbke.

© HBP

http://www.hottinger.sk