Kompletný sortiment produktov HBM

 
Snímače a elektronika pre konštrukciu váh

Dodávame široké spektrum komponentov pre váženie - od snímačov, ktoré pokrývajú rozsahy od 0...0,3kg do 0...470t, cez prvky určené na vstavanie, montážne bloky, prepojovacie príslušenstvo až po meracie zosilňovače (procesory).

Snímače a senzory mechanických veličín

Nami dodávaný sortiment tovaru zahrnuje snímače krútiaceho momentu, sily, dráhy, tlaku a predĺženia. V prípade, že by ste nenašli v našom štandardnom sortimente vhodný snímač, môžeme Vám taktiež ponúknuť sériovú výrobu snímačov podľa Vašich špecifických požiadaviek.

Fóliové tenzometre

Okrem širokej palety štandardných tenzometrických pások určených na všeobecné použitie nachádza svoje uplatnenie aj množstvo špeciálnych tenzometrov určených najmä pre experimentálnu mechaniku, konštrukciu snímačov, sledovanie trhlín a pod. Ďalej ponúkame všetko potrebné príslušenstvo pre aplikáciu tenzometrov.

Meracie zosilňovače pre priemyselné použitie

HBM dodáva širokú paletu digitálnych a analógových zosilňovačov na monitorovanie procesov a skúšobníctvo rovnako ako pre výrobu a montážne procesy. Prácu Vám uľahčí podpora všetkých bežných priemyselných komunikačných zberníc - rozhranie CANbus, Profibus, ProfiNet, DeviceNet ...

Meracie ústredne pre presné statické a dynamické merania, kalibrátory

Sú určené nielen pre laboratórne, experimentálne a kalibračné účely, ale aj na použitie v bežnej produkcii. Pomocou našich ústrední môžete vykonávať statické aj dynamické meranie od 1 do 10.000 kanálov.

Optická tenzometria, FBG snímače a zosilňovače

Dodávame snímače mechanického napätia i teploty - FBG Braggovy mriežky, aj optické interogátory pre statické a dynamické merania.

Merací software catman

Firmou HBM vyvinutý software pre podporu meracích zosilňovačov a ústrední slúži na zber, vizualizáciu a vyhodnotenie dát. V nadväznosti na vyhodnotenie údajov umožňuje vlastné vývojové prostredie programu catman okrem iného taktiež riadenie automatizačných procesov.


© HBP

http://www.hottinger.sk