Kompletný sortiment produktov HBM

 
Snímače a elektronika pre konštrukciu váh

Dodávame široké spektrum komponentov pre váženie - od snímačov, ktoré pokrývajú rozsahy od 0...0,3kg do 0...470t, cez prvky určené na vstavanie, montážne bloky, prepojovacie príslušenstvo až po meracie zosilňovače (procesory).

Snímače a senzory mechanických veličín

Nami dodávaný sortiment tovaru zahrnuje snímače krútiaceho momentu, sily, dráhy, tlaku a predĺženia. V prípade, že by ste nenašli v našom štandardnom sortimente vhodný snímač, môžeme Vám taktiež ponúknuť sériovú výrobu snímačov podľa Vašich špecifických požiadaviek.

Fóliové tenzometre

Okrem širokej palety štandardných tenzometrických pások určených na všeobecné použitie nachádza svoje uplatnenie aj množstvo špeciálnych tenzometrov určených najmä pre experimentálnu mechaniku, konštrukciu snímačov, sledovanie trhlín a pod. Ďalej ponúkame všetko potrebné príslušenstvo pre aplikáciu tenzometrov.

Systémy spracovania signálu / meracie zosilňovače

Na vyhodnotenie signálu a zber údajov slúžia jednokanálové meracie zosilňovače, analógové ústredne, vysoko presné digitálne ústredne pre laboratórne merania a kalibračné účely alebo zosilňovače určené pre aplikácie váženia a riadenie procesov. Pomocou našej elektroniky môžete merať od 1 do 10000 kanálov s vzorkovacou frekvenciou až 19200 meraní za sekundu.

Merací software catman

Firmou HBM vyvinutý software pre podporu meracích zosilňovačov a ústrední slúži na zber, vizualizáciu a vyhodnotenie dát. V nadväznosti na vyhodnotenie údajov umožňuje vlastné vývojové prostredie programu catman okrem iného taktiež riadenie automatizačných procesov.


© HBP

http://www.hottinger.sk