Vážený zákazník,
     naša firma sa dostala za viac ako 50 rokov svojej činnosti na popredné miesto v odbore elektrického merania mechanických veličín. Bohatý program našich výrobkov siaha od tenzometrických pások cez snímače základných fyzikálnych veličín až po analógové a digitálne vyhodnocovacie zariadenia. Naše meracie zosilňovače je možné spojiť s počítačom a pomocou vhodného software môžu byť merané hodnoty spracované rýchlejšie a kvalitnejšie.

 
snímanie zosilnenie vyhodnotenie
 
Kompletný merací reťazec „z jednej ruky“ má tieto prednosti:
 
» všetky komponenty pochádzajú od firmy HBM a sú teda optimálne zladené
» ako zákazník máte jedného partnera, čo pre Vás znamená časovú úsporu
» dlhoročná tradícia a skúsenosti zaručujú u firmy HBM optimálne a kvalitné riešenie Vašej aplikácie
 

V priebehu snáh o harmonizáciu v európskom merítku nechala firma HBM akreditovať svoje vlastné nezávislé skúšobné laboratóriá podľa európskej normy EN45001 a podnik získal certifikát podľa DIN ISO 9001.


© HBP

http://www.hottinger.sk