Klasifikácia krytia IP, voľba snímačov ...

 
    Klasifikácia krytia IP
  • klasifikácia krytia proti vniknutiu pevných predmetov
  • klasifikácia krytia proti vniknutiu vody

© HBP

http://www.hottinger.sk