Pracovné konzultácie / školenia / semináre

 
Vážený zákazník,
     bezplatnou službou, ktorú naša firma poskytuje, sú pracovné konzultácie zamerané na meraciu techniku HBM. Ich prostredníctvom môžete prehĺbiť Vaše znalosti o moderných metódach elektrických meraní mechanických veličín. Jednotlivé konzultácie prebiehajú v dohodnutých termínoch v priestoroch našej brnenskej pobočky na VUT-FSi a sú určené maximálne pre 5 účastníkov. Po dohode je možné pracovnú konzultáciu vykonať u Vás vo Vašej firme. Pre zaslanie Vašej technickej či obchodnej otázky nás prosím kontaktujte.
 
Pracovná konzultácia na tému:

>

   
 • Tenzometrické vážiace snímače vrátane príslušenstva
 • Vážiace procesory pre obchodné aj technologické váženia
 • Jedno a viac kanálové meracie ústredne pre statické a dynamické merania
 • Meracie zosilňovače pre priemyselné aplikácie
 • Snímače a meranie sily
 • Snímače a meranie tlaku kvapalín a plynov
 • Snímače a meranie dráhy
 • Snímače a meranie krútiaceho momentu
 • Tenzometre a aplikačné prostriedky


Školenie obsluhy meracích zosilňovačov, ústrední a software:

>

   
 • Zosilňovače série AED
 • Zosilňovače série PME
 • Ústredňa QuantumX
 • Ústredňa Spider8
 • Ústredňa MGCplus
 • Software catman-professional
 • Software catman-easy

Odborné kurzy aplikácie tenzometrov (platený seminár)

>

   
 • Teoretické základy Wheatstonovho mostového zapojenia
 • Aplikácia fóliových tenzometrov
 • Praktické overenie správnosti zapojenia tenzometrickej aplikácie
 • Každý účastník získa publikáciu o tenzometrii

  Náplň jednotlivých seminárov môže byť prispôsobená Vašim individuálnym požiadavkám.


© HBP

http://www.hottinger.sk