Všeobecné obchodné podmienky

 
Vážení zákazníci,
   spoločnosť HBP měřicí technika s.r.o., so sídlom Modřanská 2096/6a, 143 00 Praha, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel C, vložka 151580, IČO 28894260 oznamuje, že vydáva nové Všeobecné obchodné podmienky, platné a účinné od 1.4.2015. Nové Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na stiahnutie tu.
 

© HBP

http://www.hbm.cz